DWTKV 584 TV TV - Valdosta, GA


Station: DWTKV
Frequency: 584
City/State: Valdosta, GA
Latitude: 30.832000
Longitude: -83.27799
Effective Radiated Power: kW
Station Class:
Updated: 1991-07-17