DW14AV 470 TX TV - Plattsburg, NY


Station: DW14AV
Frequency: 470
City/State: Plattsburg, NY
Latitude:
Longitude:
Effective Radiated Power: 19 kW
Station Class:
Updated: